Farabi Değişim Programı Rehberi

1.FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

 

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

 

 Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 

2.BAŞVURU KOŞULLARI:

 

Farabi Değişim Programından faydalanabilmek için öğrencinin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının birinde kayıtlı olması gerekmektedir. Hazırlık, ön lisans ve lisans programlarında okuyan transkripti oluşmamış öğrenciler Farabi Değişim Programına başvuramazlar.

 

Önlisans ve lisans programları öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. 

 

Öğrencilerimiz Farabi değişim programı kapsamında sadece anlaşmalı olduğumuz üniversitelere başvurabilirler. Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bölüm anlaşmasının olup olmadığını https://uio.alanya.edu.tr/ctrcms/media/10/tmp/doc/farabi-ikili-protokoller.pdf linkinden takip edebilirler.

 

Öğrenciler programdan “Güz”, “Bahar” veya “Güz+Bahar” dönemlerinde faydalanabilirler.

 

3.NASIL BAŞVURURUM?

 

Üniversitemiz Farabi Değişim Programı ön başvurularını online olarak almaktadır.

 

ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Başvuru tarihleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı doğrultusunda belirlendikten sonra öğrencilerimize duyurulur.

 

Ön Başvuru İçin Gereken Bilgiler:

 

1-Genel Not Ortalaması

2-Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçları (İngilizce bölümlere başvuracaklar için)

 

4.KAZANAN ÖĞRENCİLERİN SEÇİM SÜRECİ

Başvuru duyurusunda ilan edilen kontenjanlara ve öğrencilerin not ortalaması sıralamasına göre seçim yapılır.

 

Kazanan öğrenciler ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimi tarafından duyurulur.

 

Kazanan öğrenciler karşı kurumlara bildirilir.

 

5.KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

 

Farabi Değişim Programına hak kazanan öğrenciler bu aşamada belirli belgeleri düzenler ve ilgili kişi/kurumlar ile işlemi yürütür.

 

Bu Süreçte Gerekli Olan Belge ve İşlemler:

 

Gerekli belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

1-Öğrenci Başvuru Formu (2 adet ve fotoğraflı olarak hazırlanmalıdır)

 

ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine elden teslim edilir.

 

2-Öğrenim Protokolü ( 3 Nüsha )

 

-Öğrencinin kayıtlı olduğu Kurumun Bölüm Koordinatörleri ile gidilecek Kurumun Bölüm Koordinatörlerinin eş güdüm içinde öğrencilerin alması gereken dersleri belirlemesi.

Dersler belirlendikten sonra ilgili bölümlerin Bölüm Koordinatörleri ile Farabi Kurum Koordinatörlerinin üç nüsha halinde öğrenim protokollerini imzalaması.

İmzalama işleminden sonra Öğrenim Protokollerinin birer nüshalarının, öğrencinin kayıtlı olduğu Kurumda, gidilecek kurumda ve öğrencide saklanması.

 

-Öğrenim Protokolünde çeşitli nedenlerle yapılacak değişiklikler öğrencinin gittiği üniversitedeki akademik dönemin itibaren otuz gün içinde yapılması ve onaylanması gerekir. 

 

-Değişimi gerçekleştiren Yükseköğretim Kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür.

Bu protokolde ilgili öğrencinin gideceği kurumda alacağı dersler ve kredileri açıkça belirlenir.

Öğrenci dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder.

Gönderen Yüksek Öğretim Kurumu da bu protokolde alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder.

Öğrenim Protokolünde ayrıca öğrencinin hangi derslerin yerine hangilerini alacağı ve kredileri belirtilir.

 

-Öğrenim Protokolünde çeşitli nedenlerle yapılacak değişiklikler öğrencinin gittiği üniversitedeki akademik dönemin itibaren otuz gün içinde yapılması ve onaylanması gerekir. 

 

Öğrenim Protokolü işlemi bittikten sonra karşı kurum öğrenciye kabul belgesini gönderir.

 

3-Öğrenci Beyannamesi

 

Öğrencinin Farabi Değişim Programı süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu belgedir.

 

Belge öğrenci tarafından temin edilip imzalanır ve Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine teslim edilir.

 

4-Banka Hesabı Açılması İşlemi

 

Öğrencinin Halkbank Alanya Şubesinden Vadesiz Türk Lirası Hesabı açtırması gereklidir. Bu hesap Farabi Değişim Programının sağladığı bursun yatırılacağı hesaptır.

Açtırılan hesabın IBAN numarasını gösterir hesap cüzdanı mutlaka alınmalı ve ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine elden teslim edilmelidir.

 

5-Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

 

Değişim süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden bir sözleşmedir.

Farabi Kurum Koordinatörü ile öğrenci arasında karşılıklı imzalanır ve ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine elden teslim edilir.

 

6-SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

 

Bu belge herhangi bir SGK Müdürlüğü’nden veya E-Devlet Sistemi üzerinden alınabilir.

ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine teslim edilir.

 

6.KARŞI KURUMA VARIŞ SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

 

Ekle-Sil Formu

 

Karşı kuruma varış sonrasında, ders değişikliği yapılması halinde gerekli olan belgedir.

Bölüm Koordinatörünün onayı alınarak imzalattırılır.

 

Katılım Belgesi

Öğrencinin Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenime başlangıç ve bitiş süresinin teyit edildiği belgedir.

NOT: Bu belgeyi değişim döneminizi tamamladığınızda karşı kurumdan almanız gerekecektir.

 

7.KARŞI KURUMDAN DÖNÜŞ SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

 

Farabi Değişim Programından faydalanarak ilgili dönemi karşı kurumda tamamlayan öğrencilerimizin üniversitemize döndüklerinde yapmaları gereken işlemlerdir.

 

Öğrenci Nihai Raporu

 

Değişim dönemi tamamlandıktan sonra öğrencinin faaliyetlerine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmeleri içeren belgedir.

Öğrenci, belge ile birlikte ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine gelerek belgeyi elden teslim etmelidir.

 

 

1.FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

 

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

 

 Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 

2.BAŞVURU KOŞULLARI:

 

Farabi Değişim Programından faydalanabilmek için öğrencinin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının birinde kayıtlı olması gerekmektedir. Hazırlık, ön lisans ve lisans programlarında okuyan transkripti oluşmamış öğrenciler Farabi Değişim Programına başvuramazlar.

 

Önlisans ve lisans programları öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. 

 

Öğrencilerimiz Farabi değişim programı kapsamında sadece anlaşmalı olduğumuz üniversitelere başvurabilirler. Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bölüm anlaşmasının olup olmadığını https://uio.alanya.edu.tr/ctrcms/media/10/tmp/doc/farabi-ikili-protokoller.pdf linkinden takip edebilirler.

 

Öğrenciler programdan “Güz”, “Bahar” veya “Güz+Bahar” dönemlerinde faydalanabilirler.

 

3.NASIL BAŞVURURUM?

 

Üniversitemiz Farabi Değişim Programı ön başvurularını online olarak almaktadır.

 

ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Başvuru tarihleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı doğrultusunda belirlendikten sonra öğrencilerimize duyurulur.

 

Ön Başvuru İçin Gereken Bilgiler:

 

1-Genel Not Ortalaması

2-Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçları (İngilizce bölümlere başvuracaklar için)

 

4.KAZANAN ÖĞRENCİLERİN SEÇİM SÜRECİ

Başvuru duyurusunda ilan edilen kontenjanlara ve öğrencilerin not ortalaması sıralamasına göre seçim yapılır.

 

Kazanan öğrenciler ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimi tarafından duyurulur.

 

Kazanan öğrenciler karşı kurumlara bildirilir.

 

5.KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

 

Farabi Değişim Programına hak kazanan öğrenciler bu aşamada belirli belgeleri düzenler ve ilgili kişi/kurumlar ile işlemi yürütür.

 

Bu Süreçte Gerekli Olan Belge ve İşlemler:

 

Gerekli belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

1-Öğrenci Başvuru Formu (2 adet ve fotoğraflı olarak hazırlanmalıdır)

 

ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine elden teslim edilir.

 

2-Öğrenim Protokolü ( 3 Nüsha )

 

-Öğrencinin kayıtlı olduğu Kurumun Bölüm Koordinatörleri ile gidilecek Kurumun Bölüm Koordinatörlerinin eş güdüm içinde öğrencilerin alması gereken dersleri belirlemesi.

Dersler belirlendikten sonra ilgili bölümlerin Bölüm Koordinatörleri ile Farabi Kurum Koordinatörlerinin üç nüsha halinde öğrenim protokollerini imzalaması.

İmzalama işleminden sonra Öğrenim Protokollerinin birer nüshalarının, öğrencinin kayıtlı olduğu Kurumda, gidilecek kurumda ve öğrencide saklanması.

 

-Öğrenim Protokolünde çeşitli nedenlerle yapılacak değişiklikler öğrencinin gittiği üniversitedeki akademik dönemin itibaren otuz gün içinde yapılması ve onaylanması gerekir. 

 

-Değişimi gerçekleştiren Yükseköğretim Kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür.

Bu protokolde ilgili öğrencinin gideceği kurumda alacağı dersler ve kredileri açıkça belirlenir.

Öğrenci dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder.

Gönderen Yüksek Öğretim Kurumu da bu protokolde alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder.

Öğrenim Protokolünde ayrıca öğrencinin hangi derslerin yerine hangilerini alacağı ve kredileri belirtilir.

 

-Öğrenim Protokolünde çeşitli nedenlerle yapılacak değişiklikler öğrencinin gittiği üniversitedeki akademik dönemin itibaren otuz gün içinde yapılması ve onaylanması gerekir. 

 

Öğrenim Protokolü işlemi bittikten sonra karşı kurum öğrenciye kabul belgesini gönderir.

 

3-Öğrenci Beyannamesi

 

Öğrencinin Farabi Değişim Programı süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu belgedir.

 

Belge öğrenci tarafından temin edilip imzalanır ve Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine teslim edilir.

 

4-Banka Hesabı Açılması İşlemi

 

Öğrencinin Halkbank Alanya Şubesinden Vadesiz Türk Lirası Hesabı açtırması gereklidir. Bu hesap Farabi Değişim Programının sağladığı bursun yatırılacağı hesaptır.

Açtırılan hesabın IBAN numarasını gösterir hesap cüzdanı mutlaka alınmalı ve ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine elden teslim edilmelidir.

 

5-Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

 

Değişim süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden bir sözleşmedir.

Farabi Kurum Koordinatörü ile öğrenci arasında karşılıklı imzalanır ve ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine elden teslim edilir.

 

6-SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

 

Bu belge herhangi bir SGK Müdürlüğü’nden veya E-Devlet Sistemi üzerinden alınabilir.

ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine teslim edilir.

 

6.KARŞI KURUMA VARIŞ SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

 

Ekle-Sil Formu

 

Karşı kuruma varış sonrasında, ders değişikliği yapılması halinde gerekli olan belgedir.

Bölüm Koordinatörünün onayı alınarak imzalattırılır.

 

Katılım Belgesi

Öğrencinin Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenime başlangıç ve bitiş süresinin teyit edildiği belgedir.

NOT: Bu belgeyi değişim döneminizi tamamladığınızda karşı kurumdan almanız gerekecektir.

 

7.KARŞI KURUMDAN DÖNÜŞ SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

 

Farabi Değişim Programından faydalanarak ilgili dönemi karşı kurumda tamamlayan öğrencilerimizin üniversitemize döndüklerinde yapmaları gereken işlemlerdir.

 

Öğrenci Nihai Raporu

 

Değişim dönemi tamamlandıktan sonra öğrencinin faaliyetlerine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmeleri içeren belgedir.

Öğrenci, belge ile birlikte ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi/Farabi Birimine gelerek belgeyi elden teslim etmelidir.