Gerekli Belgeler

GEREKLİ BELGELER 

 

I. Ön Başvuru İçin Gerekli Belgeler

II. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Öğrenci Başvuru Formu  (2 adet; Fotoğraflı olarak hazırlanmalıdır.)

 • Öğrenim Protokolü (4 adet ; Güz Dönemi ve Bahar Dönemi olmak üzere ayrı ayrı hazırlanarak toplamda 8 sayfa olarak teslim edilmelidir).

 • Ekle-Sil Formu (4 adet ; Karşı kuruma varış sonrasında, ders değişikliği yapılması halinde kullanılmalıdır.)

 • Öğrenci Beyannamesi (1 Adet ; Öğrencinin hak ve yükümlülüklerini belirtir)

 • Öğrenci Bilgi Formu ( 1 adet; Öğrenciyle ilgili  ve değşimle ilgili bilgileri içerir)

 • Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet; Öğrenci ve Kurum Koordinatörü arasında imzalanan öğrenci bilgilerinin, Iban numarasının, alacağı burs miktarının ve kurum künye bilgilerininin ve diğer bilglierin yer aldığı sözleşme niteliği taşıyan belgedlr)

 • SGK Dilekçe  (Çalışma Bildirim Formu) 

 • Nüfus Cüzdanı

 • Feragat Dilekçesi  (Nihai sonuçların açıklanmasından sonra, 15 gün içersinde feragat dilekçesi doldurularak Uluslararası İlişkiler Ofisi Farabi Koordinatörlüğü'ne teslim edilmelidir.) 

Not: Öğrencilerimizin I. Bölümde belirtilen evrakları Farabi başvuru ilanında belirtilen süre içersinde tamamlamaları gerekmektedir. Bunun için başvuru tarihleri, başvuru yeri/kişisi, ve başvuru koşulları sitemizden takip edilmelidir. 

        Öğrencilerimizin Farabi Değişim Öğrencisi olabilmeleri için, kurumumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olmaları, ve başarılı oldukları takdirde yukarıdaki evrakları yukarıdaki evrakları eksiksiz olarak 

        tamamlamaları gerekmektedir. 

III. Karşı Kurumda Değişim Sürecinde Hazırlanması Temin Edilmesi Gereken Evraklar

 • Öğrenci Belgesi (Karşı kurumdan öğrenciye geçici olarak verilen öğrenci belgesi ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Farabi Koordinatörlüğü'ne teslim edilmelidir).

 • Ekle-Sil Formu (Kaşı kuruma varış sonrasında, ders değişikliği yapılması halinde kullanılmalıdır.Bölüm koordinatörüne imzaltılarak onay alınmalıdır.)

VI  Karşı Kurumdan Dönüş Sonrasında Hazırlanması Gereken Belgeler

(Yukarıdaki belgeler karşı kurumdan temin edilerek , Dönüş Sonrasında Uluslararası İlişkiler Ofisi Farabi Koordinatörlüğü'ne teslim edilmelidir.)